Handla säkert

Webbshoppar är en enorm tillgång som gör det möjligt att ta del av ett sortiment från hela världen snabbt och enkelt. För de flesta är det i dagens läge en total självklarhet att göra många av sina köp via dessa webbshoppar. Självklart vill man dock försäkra sig om att den affär man handlar ifrån är trovärdig – tyvärr förekommer trots allt bedrägerier på sina håll. Detta kan man göra på flera olika sätt. Dels kan man naturligtvis handla från beprövade kort så som stora företags officiella webbshoppar där man knappast blir blåst. Men man kan även undersöka det på andra sätt. Känner man inte till företaget sedan tidigare kan det aldrig skada att googla det för att läsa lite mer om det – kanske hittar man mycket trovärdig information om att det är seriöst och i vissa fall kanske motsatsen framträder. Bra att veta är också att man på bbb.org kan se om företag i USA (som står för en stor del av försäljningen online) och Kanada har fått klagomål på sin verksamhet.En viktig del är alltså att vara vaksam och undersökande. Det är också viktigt att använda säker teknik. Att inte använda datorer på osäkra offentliga platser som på internetcaféer med uppenbart dålig säkerhet är bra. Man kan även hålla utkik efter det hänglås som i många webbläsare berättar att kommunikationen är krypterad eller på annat sätt försäkra sig om detta då det ger en stor förbättring av skyddet mot utomstående. Dessutom kan man använda sig av kreditkortutvecklarnas digitala säkerhetssystem med lösenord för varje betalning och liknande. För övrigt är kreditkort ofta en bättre betalningslösning än bankkort då man som konsument ofta tar en mindre del av risken – som istället till en högre grad tillfaller utgivaren.